CHÂN TRÊN GỐI

  16/09/2019    Lượt xem : 1284

Chân trên gối là chân dùng cho bệnh nhân tháo trên khớp gối